Quận 2 No1 và bé 11 là số 1 😂😂


Mai Thao

Member
Chào tất cả a e .. Người ta nói nhất quá tam. Đây là lần thứ 3 mình ghé No1.tất cả vẫn như vậy. Vẫn là e 11 thân quên, hình có cảm hứng với e ấy rất nhiều,nên làm gặp 3 lần vẫn không quên được cảm giác e ấy làm mình sướng như ở CÕI TIÊN. Cảm giác giống như được 1 e ghệ guột phụ vụ tận tình.. Tóm lại tất nhiên điều Veery Gold. . cảm ơn Mai Thảo nhiều nhé.

////nguồn https://www.facebook.com/groups/massage.quan2.quan9/permalink/2613783342167359/
 

Top