05 - q7 lux 152 mãnh liệt

mssg

Cấp 1
A thích gu bên ngoài nhẹ nhàng bên trong mãnh liệt .chờ e bao lâu a cũng chờ hhh
review bé 05 bên luxury 152 các bác trải nghiệm nhé bảo đảm k phí chút nào
👍=AZVY3wd7Z6TCWWgcvwfUpE_K3Z-fjHoV7_nnq8zpJYxt0CfLLXwE8Kd7H-5VQsR8HmCAi2KGW7MBtHB_JojT-PsAtrUEezbwiseRCjfcPOWPC6NrhyOipUIge6HwSOJy_9Bv71-k_HBzz7WWj7acQUH5T4k7AV6lrFzrIs6MfECTC6qnjQtsxa-Ckusw4ml8o0A&__tn__=*bH-R']Một số đáng trải nghiệm, và chỉ có ở LUX 152. Tới trải nghiệm luôn thôi các pro ơi...?


https://www.facebook.com/photo/?fbi...rIs6MfECTC6qnjQtsxa-Ckusw4ml8o0A&__tn__=*bH-R
 

Tài trợ

Top