Quy định chung về nội dung trên Massage Sài Gòn


premiumms

Administrator
Staff member
CÁC NỘI DUNG BỊ CẤM
 1. Chính trị
  Nghiêm cấm các nội dung về chính trị, đảng phái...trong nước và quốc tế.
 2. Tôn giáo
  Nghiêm cấm các nội dung về Tôn giáo.
 3. Phân biệt
  Nghiêm cấm các nội dung phân biệt Vùng miền, Giới tính, Hình thể, Giàu nghèo...
 4. Nội dung không được phép
  Nghiêm cấm các hình ảnh, video, nội dung vi phạm văn hóa, đồi trụy.
QUY ĐỊNH CHUNG
 • Bài viết chia sẻ kiến thức khách quan, không xuyên tạc, khiêu khích hoặc lừa đảo.
 • Bài viết giới thiệu trung thực, đầy đủ nội dung, mang tính xây dựng góp phần phát triển cộng đồng.
 • Nội dung bình luận tích cực, góp ý phát triển lành mạnh.
 • Báo cáo các nội dung vi phạm với ban quản trị diễn đàn nhằm góp phần giữ gìn sân chơi cho mọi người.
 • Tôn trọng bản thân, tôn trọng cộng đồng và các quản trị viên.
XỬ LÝ VI PHẠM
 • Vi phạm nhẹ: nhắc nhở, cảnh báo.
 • Vi phạm các nội dung CẤM: khóa nick 1-3 ngày.
 • Vi phạm lặp lại nội dung CẤM: khóa nick vĩnh viển, block IP.
Rất mong sự đóng góp xây dựng, phát triển của mọi người.
BQT MSSG
 

Top