EVENT DỰ ĐOÁN TỶ SỐ - NHẬN VÉ MIỄN PHÍ (LÀO-VN)

admin

Cấp 1
Administrator
Giải đấu AFF 2020 - Việt Nam vs Lào, 06/12 lúc 19:30:love:
Khách tham gia bình luận kết quả trận đấu theo cú pháp
- VN x - Lào y, z
Trong đó, X là bàn thắng của VN, Y là bàn thắng của Lào, Z là thời gian mở tỷ số.

Đối với khách hàng tham gia trên Facebook
Giải Đặt Biệt dành cho người đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.500k
Giải Nhất dành cho người đoán đúng XY, nhận vé 700k
Giải khuyến khích: dành cho thành viên nhiệt tình, like, share bình luận, tag bạn bè cùng tham gia... 1 vé 500k (admin chọn ngẫu nhiên)

Đối với khách hàng tham gia trên Diễn đàn MASSAGESAIGON
Giải Đặt Biệt => đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.800k
Giải Nhất => đoán đúng XY, nhận vé 1.200k
Giải khuyến khích: dành cho thành viên nhiệt tình, like, share bình luận, tag bạn bè cùng tham gia... 1 vé 700k (admin chọn ngẫu nhiên)

Ghi chú:
- Bình luận không được xoá, sửa
- Bình luận phải trước 19:30 theo giờ trên hệ thống hiển thị bình luận
- Mỗi người được phép bình luận 1 lần
- Có thể tham gia trên Facebook và cả trên Diễn đàn để tăng cơ hội nhận thưởng
- Nếu có vấn đề gì phát sinh, quyết định của ADMIN là quyết định cuối cùng.

z2994740104163_09fc505cac9e14e3bcdeaa60374093ab.jpg


Áp dụng tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống Massage Sài Gòn và cơ sở liên kết
- Quận 2
- Quận 9
- Quận 7
- Bình Chánh
 

Anh Khoa

Cấp 1
VN 3- Lào 0, phút 20

Giải đấu AFF 2020 - Việt Nam vs Lào, 06/12 lúc 19:30:love:
Khách tham gia bình luận kết quả trận đấu theo cú pháp
- VN x - Lào y, z
Trong đó, X là bàn thắng của VN, Y là bàn thắng của Lào, Z là thời gian mở tỷ số.

Đối với khách hàng tham gia trên Facebook
Giải Đặt Biệt dành cho người đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.500k
Giải Nhất dành cho người đoán đúng XY, nhận vé 700k
Giải khuyến khích: dành cho thành viên nhiệt tình, like, share bình luận, tag bạn bè cùng tham gia... 1 vé 500k (admin chọn ngẫu nhiên)

Đối với khách hàng tham gia trên Diễn đàn MASSAGESAIGON
Giải Đặt Biệt => đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.800k
Giải Nhất => đoán đúng XY, nhận vé 1.200k
Giải khuyến khích: dành cho thành viên nhiệt tình, like, share bình luận, tag bạn bè cùng tham gia... 1 vé 700k (admin chọn ngẫu nhiên)

Ghi chú:
- Bình luận không được xoá, sửa
- Bình luận phải trước 19:30 theo giờ trên hệ thống hiển thị bình luận
- Mỗi người được phép bình luận 1 lần
- Có thể tham gia trên Facebook và cả trên Diễn đàn để tăng cơ hội nhận thưởng
- Nếu có vấn đề gì phát sinh, quyết định của ADMIN là quyết định cuối cùng.

View attachment 607

Áp dụng tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống Massage Sài Gòn và cơ sở liên kết
- Quận 2
- Quận 9
- Quận 7
- Bình Chánh
Đăng Hải
 

Anh Khoa

Cấp 1
Giải đấu AFF 2020 - Việt Nam vs Lào, 06/12 lúc 19:30:love:
Khách tham gia bình luận kết quả trận đấu theo cú pháp
- VN x - Lào y, z
Trong đó, X là bàn thắng của VN, Y là bàn thắng của Lào, Z là thời gian mở tỷ số.

Đối với khách hàng tham gia trên Facebook
Giải Đặt Biệt dành cho người đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.500k
Giải Nhất dành cho người đoán đúng XY, nhận vé 700k
Giải khuyến khích: dành cho thành viên nhiệt tình, like, share bình luận, tag bạn bè cùng tham gia... 1 vé 500k (admin chọn ngẫu nhiên)

Đối với khách hàng tham gia trên Diễn đàn MASSAGESAIGON
Giải Đặt Biệt => đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.800k
Giải Nhất => đoán đúng XY, nhận vé 1.200k
Giải khuyến khích: dành cho thành viên nhiệt tình, like, share bình luận, tag bạn bè cùng tham gia... 1 vé 700k (admin chọn ngẫu nhiên)

Ghi chú:
- Bình luận không được xoá, sửa
- Bình luận phải trước 19:30 theo giờ trên hệ thống hiển thị bình luận
- Mỗi người được phép bình luận 1 lần
- Có thể tham gia trên Facebook và cả trên Diễn đàn để tăng cơ hội nhận thưởng
- Nếu có vấn đề gì phát sinh, quyết định của ADMIN là quyết định cuối cùng.

View attachment 607

Áp dụng tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống Massage Sài Gòn và cơ sở liên kết
- Quận 2
- Quận 9
- Quận 7
- Bình Chánh
VN 3- Lào 0, 20, 40, 68
Đức Tiến
 
Giải đấu AFF 2020 - Việt Nam vs Lào, 06/12 lúc 19:30:love:
Khách tham gia bình luận kết quả trận đấu theo cú pháp
- VN x - Lào y, z
Trong đó, X là bàn thắng của VN, Y là bàn thắng của Lào, Z là thời gian mở tỷ số.

Đối với khách hàng tham gia trên Facebook
Giải Đặt Biệt dành cho người đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.500k
Giải Nhất dành cho người đoán đúng XY, nhận vé 700k
Giải khuyến khích: dành cho thành viên nhiệt tình, like, share bình luận, tag bạn bè cùng tham gia... 1 vé 500k (admin chọn ngẫu nhiên)

Đối với khách hàng tham gia trên Diễn đàn MASSAGESAIGON
Giải Đặt Biệt => đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.800k
Giải Nhất => đoán đúng XY, nhận vé 1.200k
Giải khuyến khích: dành cho thành viên nhiệt tình, like, share bình luận, tag bạn bè cùng tham gia... 1 vé 700k (admin chọn ngẫu nhiên)

Ghi chú:
- Bình luận không được xoá, sửa
- Bình luận phải trước 19:30 theo giờ trên hệ thống hiển thị bình luận
- Mỗi người được phép bình luận 1 lần
- Có thể tham gia trên Facebook và cả trên Diễn đàn để tăng cơ hội nhận thưởng
- Nếu có vấn đề gì phát sinh, quyết định của ADMIN là quyết định cuối cùng.

View attachment 607

Áp dụng tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống Massage Sài Gòn và cơ sở liên kết
- Quận 2
- Quận 9
- Quận 7
- Bình Chánh
VN 4 Lào 0, 18,33,46,78
 

Tài trợ

Top